آرشیو برچسب های: نقش پله در طراحی داخلی ساختمان

پنجره در دکوراسیون داخلی
طراحی داخلی ساختمان

پنجره ها و نقش آن ها در طراحی داخلی

بی شک از مهمترین عناصر معماری و طراحی داخلی ساختمان شکل و طرح پنجره می باشد. دلیل واضح این امر نیز پوشیدگی آن در سطح دیوار میباشد. پنجره ها هم از نظر فیزیکی (شکل و اندازه )هم از نظر منظر...