آرشیو برچسب های: طراحی گلخانه

گلخانه خانگی
طراحی داخلی ساختمان

اصول مهم در ساخت و طراحی گلخانه خانگی

باغبان‌ها به جای اینکه گیاهان را در برابر هوای سرد، بادهای تند یا حیوانات قرار دهند، از گلخانه‌ها برای رشد گیاهان در شرایط کنترل ‌شده استفاده می‌کنند. اما آیا می توان از این امکان در خانه های شخصی و در...